Nincs megjeleníthető tartalom

A böngészési élmény fokozása, valamint a forgalom elemzése érdekében sütiket (cookie) használunk.
A tájékoztatót ide kattintva elérheti: Adatkezelési tájékoztató

Iskolai beíratás

Értesítés

Kezdés: 2023. 04. 20.

Időpontok

Kezdés: 2023. 04. 20. 08:00

Veszprémi Tankerületi Központ


HIRDETMÉNY


a Veszprémi Tankerületi Központ illetékességi területén működő általános iskolákba történő beíratásról


A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 45. § (2) és 50. § (7) bekezdésében, a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésében, továbbá a 2022/2023. tanév rendjéről
szóló 22/2022. (VII. 29.) BM rendelet 8. §-ában foglaltak alapján: értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje:


2023. április 20. (csütörtök) 8.00 - 19.00 óra
2023. április 21. (péntek) 8.00 - 19.00 óra


A tankötelezettsége teljesítését 2023. szeptember 1-től megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye - ennek hiányában tartózkodási helye - szerint kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:

- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
- a gyermek TAJ-kártyája,
- a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.


A felvételi kérelem – a beiratkozás egyszerűsítése érdekében - előzetesen benyújtható a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés szülői felületén (BÁI) (https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap) keresztül is. A KRÉTA rendszer működéséről az iskolák honlapjain találhatnak tájékoztatást. Elektronikus
formában benyújtott felvételi kérelem esetében a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok eredetijének személyes bemutatása továbbra is szükséges. A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket. A döntés ellen a szülő - a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól számított 15 napon belül - jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. A szülők, gondviselők a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját a https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index keresőfelületen vagy a Veszprémi Tankerületi Központ honlapján (http://kk.gov.hu/altalanos-iskolai-felveteli-korzethatarok-2023-24-tanev) találják meg.


Veszprém, 2023. március 20.